Loading…

Komunikat

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.   W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla […]

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podmioty ekonomii społecznej otrzymają wsparcie. O co może wnioskować pożyczkobiorca?  wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 […]

Komunikat

Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną sytuację podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników OWES w Zamościu w ograniczony tryb pracy od 16.03.2020 r. do odwołania. Oznacza to, że: – kontakt z klientami będzie odbywał się drogą telefoniczną, mailową lub w formie telekonferencji, – odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia, – prowadzimy dyżury w biurach OWES. […]

Ogłoszenie konkursu grantowego

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 marca do 31 marca 2020 r., do godziny 23:59. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych […]

Konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR. Kwoty […]