Loading…

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w […]

Szkolenie: „Współpraca w zespole, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie” w Suścu

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Współpraca w zespole, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie”, które odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2019 roku w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” ul. Turystyczna 27 w Suścu. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Iwona Kiwerska.  Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych      z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, […]

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne w LUBLINIE

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych TERMIN: 14 maja 2019 roku w godzinach 10.00-16:00 MIEJSCE: Hotel Vesaria ul. Nowy Świat 38B Lublin REJESTRACJA odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO: https://bit.ly/2V1FW5V Celem spotkań będzie m.in. dyskusja o: 📌 ewolucji i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności […]

Konkurs w ramach programu „Sport dla Wszystkich”

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania […]

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r. W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń […]

Konkurs-Moja Mała Ojczyzna

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna” oferującego dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Na co może być przeznaczone dofinansowanie: poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców; pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych; wsparcie infrastruktury placówek […]