Loading…

Nabór wniosków

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w […]

Szkolenie: „Współpraca w zespole, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie” w Suścu

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Współpraca w zespole, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 roku w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” ul. Turystyczna 27 w Suścu. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Iwona Kiwerska.  Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych      z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, […]

Wskazówki dot. stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych-publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją ” Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”. Wskazówki zostały opracowane, aby pomóc w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zasady dotyczące uwzględniania aspektów społecznych określają […]

KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Wprowadzić w rytm”

Staraniem Gminy Miejskiej Krasnobród powstały dwie spółdzielnie socjalne, które z jednej strony pozwolą niektórym wyjść z marazmu, podjąć pracę, być przydatnym dla innych, a z drugiej strony będą jakże przydatne samorządowi. Zbliża się sezon turystyczny, więc zarówno spółdzielnia „Źródło” jak i „Warto” widzą dla siebie dużą rolę do spełnienia. Janusz Oś, zastępca burmistrza Krasnobrodu to […]

Spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania zewnętrznych źródłach finansowania – preferencyjnych pożyczek

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania zewnętrznych źródłach finansowania – preferencyjnych pożyczek dla ngo i przedsiębiorstw społecznych ( w tym spółdzielni socjalnych) oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz wkładu własnego TISE.   Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 10:00 w […]

KONKURS-Patroni Roku edycja 2019

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich. Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, […]

Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji […]