Loading…

Zakup prospołeczny

Pomysłodawcą powstania systemu certyfikacji i promocji produktów oraz usług podmiotów ekonomii społecznej jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie. W lipcu 2014 r. Pani Aleksandra Warmińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie podpisała z Fundacją umowę licencyjną umożliwiającą certyfikację produktów i usług wytworzonych na terenie województwa lubelskiego w ramach przedsiębiorczości społecznej, które wyróżniają się dobrą […]