Loading…

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń […]

Szkolenie: „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” w Zamościu

Szkolenie: „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” w Zamościu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media”, które odbędzie się w dwóch terminach tj.: 2-4 lub 9-11 października br. w Zamościu, Hotel – Restauracja „Carskie Koszary”, Koszary 11. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie […]

Szkolenie:„Rachunkowość i finanse w PES” w Okunince

Szkolenie:„Rachunkowość i finanse w PES” w Okunince Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Rachunkowość i finanse w PES”, które odbędą się w dwóch terminach tj.: 10-12 września i 8-10 października br. w Okunince,  Hotel SPA  „RUSAŁKA” Okuninka VIII/10, 22-200 Włodawa. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Aneta Rozwadowska- Jachacz […]

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”–2 edycja

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”–2 edycja Chcesz zmienić swoje otoczenie? Budować dobro wspólne w środowisku lokalnym ? Weź udział w II edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ! Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, nabór trwa tylko miesiąc (17.08.2018 do 16.09.2018 r.) Dofinansowanych zostanie aż 40 projektów ! Zapraszamy do współpracy: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy […]

27-28 sierpnia zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

27-28 sierpnia zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Bałtowa. Warsztaty odbędą się 27-28 sierpnia br. na terenie kompleksu Bałtowskiego. Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba. Zapraszamy przedstawicieli/pracowników: organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, samorządów, spółdzielni socjalnych, bibliotek,CIS,KIS, LGD. […]

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018”

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości […]

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0” Celem Konkursu jest: 1)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: działania mające na celu umożliwienie uczestniczenia w ważnych aspektach życia społecznego osobom w wieku 50+; 2)aktywizacja osób w wieku 50 +:pobudzenie do aktywności osób w wieku 50+; 3)budowanie więzi […]