Loading…

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przedstawiono do konsultacji.

7 marca 2017 r. ostateczny kształt zyskał Projekt ustawy o zmianach w spółdzielniach socjalnych. Najważniejsze proponowane zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych: 1. Możliwość zakładania spółdzielni socjalnej przez osoby niezaliczane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród założycieli powinno być nie mniej niż 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Gdyby założycielami spółdzielni socjalnej miały być […]