Loading…

18-19 października br. zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

18-19 października br. zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Bałtowa.

Warsztaty odbędą się 18-19 października br. na terenie kompleksu Bałtowskiego. Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba.

Gmina Bałtów jest jednym z chlubnych przykładów wdrażania ekonomii z ludzką twarzą czyli Ekonomii Społecznej i ma swoje miejsce w ogólnopolskim Atlasie Dobrych Praktyk. Za wszystkimi wymienionymi przedsięwzięciami stoi twórcza inspiracja, energia, pomysłowość oraz umiejętność współpracy Jarosława Kuby- dyrektora generalnego Stowarzyszenia Bałt, które odmieniło oblicze gminy Bałtów. Bałtowski impuls wpłynął także na innych, a Jarosław Kuba stał się architektem „Krzemiennego Kręgu”, Lokalnej Grupy Działania, która zbudowała fundament partnerstwa trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesowego z obszaru dziesięciu gmin, trzech powiatów i dwóch województw.

Mimo rozległości i różnorodności „Krzemiennego Kręgu” Stowarzyszenie zgodnie wypracowało wspólną strategię rozwoju oraz sięgnęło po znaczące środki z Programu Leader+, konsekwentnie stawiając na rozwój infrastruktury turystycznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego makroregionu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie załączonego formularza i dostarczenia do biura OWES w Zamościu lub Chełmie do 12 października 2018 r. do godz. 1500

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program warsztatów animacyjnych w Bałtowie

Formularz dla jst

Formularz dla ngo